Δημήτρης Σκουλούδης

Δημήτρης Σκουλούδης

Website URL: http://www.facebook.com/demetres.skouloudis

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Στηρίζει Τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, συμμετέχει εκ νέου στην ενεργοποίηση της Δράσης “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), στοχεύοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Subscribe to this RSS feed

ΕΤΑΝΑΠ

ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ